logo
Parnassusi időtöltés
Benkő Ferentz

Parnassusi időtöltés

(1793)

„Olvas, a ki szereti, haszonra, gyönyörűségre...” – e szavakkal bocsátotta útjára a Parnassusi Időtöltés első darabját a Kisbaconból elszármazott, nagyenyedi professzorrá lett szerző. Az összesen hét kötetet megért sorozat első darabja a Görög Régiségek, amelyet elsősorban „a Magyar Kis Aszszonyoknak, és a Szépnem olvasást szerető több más Szűzeinek” ajánlott a szerző, egyfajta hasznos, épületes almanachként. A második darab Római Régiségek cím alatt a Római Birodalom eredetét, a római társadalom tagozódását, az elöljáróság intézményeit, a gyűléseket, a vallást, a római katonaságot, hadi játékokat, vendégségeket, lakodalmas és temetési szokásokat mutatja be röviden.
Maga a szerző vallja az első darab bevezetőjében, hogy „nemzeti nyelvünk gyarapítására” is szerkeszti a sorozatot.

Tulajdonságok

  • 110 x 180 mm
  • 324 oldal

További ajánlatunk

Magyar bábamesterség
35 000 Ft
 
Trója veszedelme
35 000 Ft
 
Mausoleum Regum et Ducum Hungarie
39 000 Ft
 
Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett…
35 000 Ft