logo
Levélben értesítsen engem!
Deák Eszter, Zvara Edina

Levélben értesítsen engem!

Kortársak Széchenyi Ferenc könyvtáralapításáról

-50%
6 490 Ft
3 245 Ft

„…amit a mi hatalmas Corvinusunk elkezdett, majd a sors kegyetlensége folytán tőlünk elraboltak, három évszázad múltán, szintén a tudományok és a haza szeretetében égvén, véghezviszed, és így a soha eléggé meg nem siratható Corvin-Bibliotékát, amennyire az idők méltatlansága engedi, minékünk, a TE nemzetednek, visszaadod.”
(Prónay Sándor)


„Csak egy ollyan Nagy Léleknek juthatott eszébe Nemzete és Hazája köz hasznára egy tökélletes Magyar Könyves Házat szerkesztetni öszve, és azt ingyenn és közélésre kinyitni; mint Excellentiádé”
(Aranka György)


„Ha édes Hazánkra tekintek; nagy költségü Könyv-házadban olly ajándékot nyújtottál annak, melly előttem Királyi Kintsnél is többet nyom.”
(Baróti Szabó Dávid)


„…századok ólta Nagy Méltóságodnak volt fenn-tartva ezen szép hazafiúi Kötelesség…”
(Petravits Ignác)


„…sok költséggel és fáradtsággal összve gyűjtött igen betses Könyvtárát
a’ Magyar Haza Oltárára tenni méltóztatott.”
(Decsy Sámuel)


„Mert tudomány, és böltsesség, a Magyar hazának igaz szeretete”
(Hatvani István)


„Gróf Szétsényi Ferentz, Országunk Támasza!
Te reád nem lehet Hazának panasza”
(Sándor István)


„Úgy tetszik látom már a’ Nemzeti Könyvház
homlokán íme’ Magyar sorokat:
Hazájának
Gróf
Széchényi Ferencz
M.D.CC.II.
(Virág Benedek)

Tulajdonságok

  • 245 x 305 mm
  • 280 oldal
  • színes és fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal
  • ISBN 978-963-09-7439-4

További ajánlatunk

Paloták
4 990 Ft 2 495 Ft
-50 %
Chronika ez világnak jeles dolgairól
4 900 Ft 3 430 Ft
-30 %
Régi képeslapok, régi történetek
3 600 Ft 1 800 Ft
-50 %
Etika
5 990 Ft 2 995 Ft
-50 %