logo
Chronika ez világnak jeles dolgairól

Jelenleg nem rendelhető

Székely István

Chronika ez világnak jeles dolgairól

35 000 Ft

Székely István Chronika ez világnak jeles dolgairól című munkája, az első magyar nyelven írott egyetemes történet Krakkóban jelent meg 1559-ben. A humanista tudós és reformátor – egy ideig Károli Gáspár lelkésztársa Göncön – a teremtéstől kezdve a maga koráig, 1558-ig sorolja a világ és benne a magyarság történetének eseményeit. Műfaját tekintve Székely műve kronológia, azaz fontos és jelentéktelen események egyszerű felsorolása időrendi egymásutánban. Világtörténetének rendszere és kerete az a bibliai eredetű koncepció, amelyet Batizi históriájával kapcsolatban már megismertünk. A török szerinte is az Isten büntető eszköze, amelynek minden keresztény országot a bálványozás bűne (katolicizmus) miatt meg kell rontania. Az utolsó ítélet pedig majd akkor jön el, ha egykor a török hatalma megtöretik. Ebben a keretben helyezte el Székely az évszámok szerint adagolt történeti eseményeket, többnyire csak röviden utalva a tényekre. Munkájának egyik legfőbb célja, hogy a történelmi eseményeken keresztül egyrészt a reformáció jogosultságát igazolja, másrészt, hogy bebizonyítsa a római egyház teljes eltávolodását az eredeti keresztény tanítástól – nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy vastagon ki ne fakadjon a pápák és a római egyház ellen. A Hunyadi Mátyás nemzeti királyságát eszményítő, a Szapolyai-ház mellett állást foglaló Székely fő műve a maga korában kifejezte és erősítette a protestáns nemzeti öntudatot. A Székely-krónikát hosszú ideig az egyik legfontosabb történetírói kézikönyvként forgatták. A magyar művelődéstörténet becses kincsét hasonmás kiadásban adjuk az olvasó kezébe.

Tulajdonságok

  • 140 x 180 mm, bőr
  • 496 oldal
  • ISBN 978-963-099-895-6

További ajánlatunk

Technologia, vagyis a mesterségek és némely alkotmányok…
25 000 Ft
 
Miért és azért...
15 000 Ft
 
Természethistória és mesterségtudomány
35 000 Ft
 
Az utak` és utszák építésének módja
35 000 Ft