logo
Magyar nyelven filosofia
P. Sartori Bernárd

Magyar nyelven filosofia

az az a böltseség szeretésének tudománnyából némelly jelesebb kérdések

Sartori Bernárd (1735–1801) 1772-ben jelentette meg filozófiai könyvét Egerben, mely a tudományos közvélekedés szerint egyike az első bölcseleti műveknek magyar nyelven Apáczai Csere János Magyar Encyclopédiája után. A mű három részből áll, logikából, metafizikából (lélektanból) és fizikából. Az első egységet afféle kvázi-dialógusos formában adja elő a szerző: tételmegfogalmazás, bizonyítás, ellenvélemények cáfolata – így fejt ki egy-egy kérdést. A továbbiakban nem ragaszkodik szigorúan ehhez a felépítéshez. Sartori művében igen izgalmas, hogy felvilágosult tudományosság és megkérdőjelezhetetlen dogmatizmus egyszerre van jelen. Példaképpen pusztán dogmatikai alapon értekezik a víz borrá válásáról vagy épp arról, hogy mik a boszorkányságnak és bűbájosságnak jelei. A mű nyelv- és filozófiatörténeti értékét leginkább a magyar bölcseleti szaknyelv megalapozására tett kísérletei adják. Valódi művelődéstörténeti értéke, hogy valamelyest képet kaphatunk belőle a 18. századi egyházi iskolákban folyó filozófiai oktatásról.

Tulajdonságok

  • 168 x 238 mm
  • 292 oldal
  • ISBN 978-963-09-5852-3

További ajánlatunk

Az oszmán birodalom I.
35 000 Ft
 
Az oszmán birodalom II.
35 000 Ft
 
Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett…
35 000 Ft
 
Ulissesnek, ama híres és nevezetes görög királynak…
35 000 Ft