logo
A magyar nemzeti irodalom története 1-2.
Toldy Ferenc

A magyar nemzeti irodalom története 1-2.

Pest, 1851

Toldy Ferenc (1805-1875) a reformkor és a Világos utáni két évtized szellemi életének egyik meghatározó jelentőségű egyénisége volt. A közös egyetemi évek alapozta meg barátságát Bajza Józseffel, ők ketten lettek később a Kazinczyék után színre lépő irodalmi nemzedék legtudatosabb, legvilágosabb célkitűzésű megszervezői. A magyar nemzeti irodalom története 1851-ben látott napvilágot először, és utána még több kiadást megért. A magyar irodalomtörténet-írás nem bővelkedik klasszikus rangú alkotásokban, de Toldy Ferenc e műve a legszigorúbb mércével mérve is közéjük tartozik.
Korábban is történtek kísérletek a magyar irodalmi múlt felmérésére, számba vételére, de azok az összegyűjtött ismereteket lexikonszerű szerkezetbe rendezték. Toldy Ferenc munkája az első olyan összegzés, amely elbeszéléssé alakítja a múltat, több kíván lenni az ismeretek tárházánál, a magyar irodalom létezésének puszta dokumentációjánál, hatni és nevelni akar egyszerre, célja a magyar nemzeti irodalom öntudatának megteremtése, erősítése. Toldy foglalkozik a magyarság eredetével, hajdani hitvilágával, a honfoglalással, a kereszténység felvételével, a középkori állam kiépítésének történetével, a magyar nyelv alakulásával és persze mindazokkal a kérdésekkel, amelyek a szűkebb értelemben vett művelődéstörténet területei: az írásbeliség elterjedésével, az oktatással, a könyvtárakkal, a társművészetekkel. Ezek keretei között tárgyalja az irodalmi emlékeket a népköltészet messzi múltba vesző nyomaitól a Margit legendáig, s e szövegekből közöl könyvének végén Példatár címmel válogatást, illusztrációs céllal.

Tulajdonságok

  • 145 x 235 mm
  • 472 oldal

További ajánlatunk

Magyar nyelven filosofia
35 000 Ft
 
Egyházak kincsei Magyarországon
60 000 Ft
 
Chronika ez világnak jeles dolgairól
35 000 Ft
 
Ulissesnek, ama híres és nevezetes görög királynak…
35 000 Ft