logo
Parnassusi időtöltés
Benkő Ferentz

Parnassusi időtöltés

(1793)

„Olvas, a ki szereti, haszonra, gyönyörűségre...” – e szavakkal bocsátotta útjára a Parnassusi Időtöltés első darabját a Kisbaconból elszármazott, nagyenyedi professzorrá lett szerző. Az összesen hét kötetet megért sorozat első darabja a Görög Régiségek, amelyet elsősorban „a Magyar Kis Aszszonyoknak, és a Szépnem olvasást szerető több más Szűzeinek” ajánlott a szerző, egyfajta hasznos, épületes almanachként. A második darab Római Régiségek cím alatt a Római Birodalom eredetét, a római társadalom tagozódását, az elöljáróság intézményeit, a gyűléseket, a vallást, a római katonaságot, hadi játékokat, vendégségeket, lakodalmas és temetési szokásokat mutatja be röviden.
Maga a szerző vallja az első darab bevezetőjében, hogy „nemzeti nyelvünk gyarapítására” is szerkeszti a sorozatot.

Tulajdonságok

  • 110 x 180 mm
  • 324 oldal

További ajánlatunk

Trója veszedelme
35 000 Ft
 
Mausoleum Regum et Ducum Hungarie
39 000 Ft
 
Chronika ez világnak jeles dolgairól
35 000 Ft
 
Könyv a könyvről (bőrkötéses díszkiadás)
25 000 Ft