logo
Chronika ez világnak jeles dolgairól
Székely István

Chronika ez világnak jeles dolgairól

-15%
4 900 Ft
4 165 Ft

Székely István Chronika ez világnak jeles dolgairól című munkája, az első magyar nyelven írott egyetemes történet Krakkóban jelent meg 1559-ben. A humanista tudós és reformátor – egy ideig Károli Gáspár lelkésztársa Göncön – a teremtéstől kezdve a maga koráig, 1558-ig sorolja a világ és benne a magyarság történetének eseményeit.

Műfaját tekintve Székely műve kronológia, azaz fontos és jelentéktelen események egyszerű felsorolása időrendi egymásutánban. Világtörténetének rendszere és kerete az a bibliai eredetű koncepció, amelyet Batizi históriájával kapcsolatban már megismertünk. A török szerinte is az Isten büntető eszköze, amelynek minden keresztény országot a bálványozás bűne (katolicizmus) miatt meg kell rontania. Az utolsó ítélet pedig majd akkor jön el, ha egykor a török hatalma megtöretik. Ebben a keretben helyezte el Székely az évszámok szerint adagolt történeti eseményeket, többnyire csak röviden utalva a tényekre. Munkájának egyik legfőbb célja, hogy a történelmi eseményeken keresztül egyrészt a reformáció jogosultságát igazolja, másrészt, hogy bebizonyítsa a római egyház teljes eltávolodását az eredeti keresztény tanítástól – nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy vastagon ki ne fakadjon a pápák és a római egyház ellen.

A Hunyadi Mátyás nemzeti királyságát eszményítő, a Szapolyai-ház mellett állást foglaló Székely fő műve a maga korában kifejezte és erősítette a protestáns nemzeti öntudatot. A Székely-krónikát hosszú ideig az egyik legfontosabb történetírói kézikönyvként forgatták. A magyar művelődéstörténet becses kincsét hasonmás kiadásban adjuk az olvasó kezébe.

Tulajdonságok

  • 110 x 150 mm
  • 488 oldal
  • ISBN 978-963-099-894-9

További ajánlatunk

Magyar–horvát diákcímerek a bolognai Archiginnasióban
7 500 Ft 6 375 Ft
-15 %
A vasút története
4 990 Ft 4 242 Ft
-15 %
A Tiltott Város
3 990 Ft 3 392 Ft
-15 %
Regélő Róma
2 990 Ft 2 542 Ft
-15 %