logo
Trója veszedelme
Dugonics András

Trója veszedelme

1774 Posonyban

„Mennyi a föltámadásképes írónk ! Dugonicsot első soron ezek közt érzem.” – írta Illyés Gyula 1968-ban, Dugonics András halálának 150. évfordulóján. 1740-ben született Szegeden és itt is végzett a piarista gimnáziumban. 1756-ban már szerzetes, életének java részében az ország különböző városaiban tett eleget tanári-professzori kötelességeinek. Irodalomtörténeti, nyelvészeti és történettudományi munkássága is jelentős. A Trója’ Veszedelme a szerző egyik korai műve. A trójai történetet a klasszikus szerzők (főképp Homérosz és Vergilius) művei mellett Dugonics előtt két századdal magyar históriás énekek is visszhangozták. A Trója’ veszedelme három fő részből áll: egy katalógus jellegű első könyvből, mely a görög szereplőket ismerteti (A’ Görög Vezérekröl), egy verses második könyvből, mely Vergiliust követi (A’ Város meg-vétele, ’s el-pusztulása), és egy, az előzőeket magyarázó szövegrészből (Az elöbbeni Könyveknek világot adó Meg-Szerzések). Az utolsó részben táblázatok, családfák, különféle mutatók és egyéb jegyzetek segítik a szöveg olvasását. Az Amor Librorum-sorozat e darabját Illyés Gyula szavaival bocsátjuk a tisztelt olvasóközönség elé: „Boldog és hálás előfizetője lennék Dugonics művei új kiadásának.”

Tulajdonságok

  • 150 x 240 mm
  • 280 oldal + egy kihajtható tábla
  • ISBN 978-963-09-4842-5

További ajánlatunk

Theatrum Mulierum
35 000 Ft
 
Egy külföldön útazó magyarnak jó barátjához küldetett…
35 000 Ft
 
Az oszmán birodalom II.
35 000 Ft
 
Az oszmán birodalom I.
35 000 Ft